Контакти

МИЛМЕКС ООД
2227 Божурище бул. Европа 156
работно време: понеделник - петък от 8:30 до 16:30 часа.
info@milmex.eu; milmex@mail.bg

Мария Кюланова
Мениджър логистика
тел +359 2 993 29 00  факс +359 2 993 32 25

Надя Георгиева
Мениджър продажби
тел +359 2 993 29 00  факс +359 2 993 32 25
Христо Стоев
Управител
тел +359 2 993 31 41  факс +359 2 993 32 25


Цвета Антонова
Мениджър човешки ресурси
тел +359 2 993 29 00  факс +359 2 993 32 25
Milmex site header
Home
Flag EN